Je leert je grenzen pas kennen als je er doorheen gaat. Kronenbourg bier

Centurion gerelateerde (snel)wandeltitels

Nederland en de rest van de wereld zijn inmiddels een hele serie wandeltitels rijk. Vanzelfsprekend zeggen ons de diverse Centuriontitels 't meeste, maar ook andere titels zijn het vermelden waard. Indien mogelijk, zullen we hier een overzicht van houders van iedere titel weergeven. Als er gesproken wordt van een prestatie-element, dan wordt hier geen waarde-oordeel mee geveld. Echter, een prestatietocht is een wandeling (eventueel met snelwandeljurering) over een nauwkeurig uitgemeten parcours met tijdswaarneming, waarbij binnen een vastgestelde tijd een bepaalde afstand dient te worden afgelegd.

Centurion

Centurionspeld

Over de bekendste Centuriontitel is op de pagina 'Centurions' meer informatie te vinden. De titel wordt toegekend door de Brotherhood of Centurions (in samenwerking met de C.V.N.), gezeteld in Engeland of, om het wat ruimer te definiŽren, het Verenigd Koninkrijk en omliggende eilanden (zoals het Isle of Man). De Brotherhood Of Centurions bestaat reeds sinds 1911. U vindt hieronder de lijst van Centurions zoals die in 2008 is vastgesteld door de C.V.N.

Centurion badge

lijst van Centurions uit Nederland en BelgiŽ

Continental Centurion

Continental Centurionspeld

In navolging van de Britten is in 1973 in Nederland de titel Continental Centurion ingesteld. Continental Centurion 1 is Jan Vos, die vandaag de dag nog altijd een actieve lange afstandswandelaar is. De regels voor deze titel zijn hetzelfde als bij de Brotherhood Of Centurions: je dient 160,934 km correct wandelend af te leggen binnen 24 uur tijdens een daarvoor aangewezen wedstrijd. Ook deze titel is voorzien van een volgnummer en behoudt men voor altijd. Er zijn inmiddels al meer dan 378 Continental Centurions op de wereld (er zijn vanzelfsprekend ook Duitse, Britse, Belgische, Deense en andere Continental Centurions).

Continental Centurion badge

Lijst van alle Continental Centurions

In de praktijk worden er in Nederland slechts op twee locaties 100 mijlswedstrijden (altijd eind mei, begin juni) gehouden waarbij deelnemers voor de Continental Centuriontitel in aanmerking komen. In de even jaren organiseert de R.W.V. haar Wandelweekend in het Beatrixpark in Schiedam en in oneven jaren organiseren de O.L.A.T. hun Wandelevenement rond het meer de IJzeren Man net buiten Weert. Deze evenementen bestaan uit een 50 kilometer wedstrijd, een 80 kilometer- (50 mijl), een 100 kilometer- en een 100 mijl/24 uurswedstrijd. Hierbij worden dus (indien van toepassing in dat jaar) de Continental Centurion-, Honderdman- en Kennedyvriendtitels behaald. Het beheer van de titel is in handen van de R.W.V. en de O.L.A.T.

Australian Centurion

De grootste groep Centurions buiten Europa concentreert zich in AustraliŽ. Hier wordt jaarlijks een wedstrijd georganiseerd (meestal een baanwedstrijd), waarbij een regelmatige aanvoer van nieuwe Australian Centurions verzekerd is. Wereldrecordhouder 24 uur hardlopen Yiannis Kouros behoort tot de houders van deze titel. De drijvende kracht achter de Australian Centurion Club is de secretaris, Tim Erickson.

Australian Centurion speld

In 1971 zijn de Australische Centurions opgericht door 4 personen uit Victoria: Tom Daintry (een Australische snelwandelaar), Brian Parkinson (een Australische snelwandelofficial), Fred Redman (Centurion en voormalig Brits onderdaan) en Len Matthews (Centurion en voormalig Brits onderdaan). Deze mensen brachten wat geld bijeen om medailles en diploma's te laten maken en gingen een jaarlijkse 100 mijl/24 uur promoten. Het aantal Australische Centurions steeg gestaag tot 20 in 1980. Op dat moment viel de vereniging uiteen, tot men in 1994 wederom bijeen kwam en de Australische Centurions weer actief werden.
Sindsdien hebben de Australische Centurions zich aangesloten bij de Australische Federatie van Snelwandelclubs, heeft men een nieuw stempel laten slaan om Centurionspelden te kunnen maken, heeft men de jaarlijkse Centurionwedstrijden ondersteund en heeft men regelmatig een nieuwsbrief aan alle Australische Centurions gestuurd.

Lijst van alle Australische Centurions

De vereniging bestaat uit Australische Centurions die automatisch hun leven lang lid blijven. De vereniging heeft tot doel de prestaties van de Australische Centurions te eren. Het is geen club die deelneemt aan competities en organiseert niet haar eigen evenementen. Ook vraagt men geen contributie of subsidie aan leden of externe instanties: men draait geheel op donaties die men af en toe, indien dat nodig is, van diverse Australische Centurions krijgt. De enige bijeenkomst is de Jaarvergadering die men gelijktijdig probeert te organiseren met de jaarlijkse 24 uurswedstrijd. De AustraliŽrs kennen naast de 'gouden' Centuriontitel ook een 'zilveren' titel (50 mijl, ofwel 80 kilometer in 12 uur) en een 'bronzen' titel (40 kilometer in 6 uur).

American Centurion

In de Verenigde Staten is de titel American Centurion, of Centurion U.S.A., geÔntroduceerd in 1967 door de Columbia Track Club. Gedurende bijna 20 jaar werd er een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd in Colombia in Missouri, hoewel later uitgeweken werd naar plaatsen als San DiŽgo. In 1983 werd de laatste wedstrijd gehouden en had men 48 American Centurions.

American Centurion badge

Lijst van alle Amerikaanse Centurions

Sinds 2000 is de geŽmigreerde Duitse wandelaar Ulrich Kamm samen met zijn vrouw Traudl de drijvende kracht achter de opnieuw opgerichte Centurions Club of America. Af en toe wordt er een specifieke wandelwedstrijd op de weg georganiseerd, maar de laatste jaren is het evenement meestal toegevoegd aan een hardloopwedstrijd. Zo zijn er wedstrijden gehouden in Golden, Colorado (in 2000, tussenstand 63 American Centurions) en sinds 2003 gelijktijdig met de Ultracentric 28 en 48 uurswedstrijden tijdens het Carnival in Grapevine, Texas.

New Zealand Centurion

De Nieuwzeelandse Centurions vormen slechts een kleine groep in de wereldwijde gemeenschap van Centurions. Er worden slechts af en toe baanwedstrijden gehouden en er zijn momenteel niet meer dan een handvol New Zealand Centurions.

Lijst van alle Nieuwzeelandse Centurions

In november 1998 werd de New Zealand Centurions Club opgericht en enkele jaren bestuurd door Dudley Harris tot hij het bestuur van de vereniging verliet. De vereniging had toen 14 leden. Onlangs heeft Philip Sharp gepoogd de vereniging nieuw leven in te blazen. Naast de Centuriontitel, kent de New Zealand Centurions Club ook een beloning voor het lopen van 100 kilometer binnen 14 uur en 30 minuten. In navolging van de Australische Centurions, denken de Nieuwzeelanders er ook over om naast de 'gouden' Centuriontitel (100 mijl in 24 uur) een 'zilveren' titel (50 mijl, ofwel 80 kilometer in 12 uur) en een 'bronzen' titel (40 kilometer in 6 uur) in te voeren. De vereniging organiseert zelf geen wedstrijden, maar haar leden of toekomstige leden doen mee aan evenementen van andere organisaties zoals de New Zealand Sri-Chinmoy marathon team.

Malaysian Centurion

De Malaysia Centurion Club is opgericht in MaleisiŽ in 2001 en hield haar eerste 24 uurswedstrijd in augustus van dat jaar. Deze snelwandelwedstrijd leverde 11 nieuwe leden op. De volgende wedstrijd werd in augustus 2003 gehouden en leverde 12 succesvolle lopers op die de 100 mijl volbrachten binnen 24 uur. Dit bracht het totaal op 23 Maleisische Centurions uit 15 verschillende landen: immers, de organisator Khoo Chong Beng heeft hier vastgelegd dat iedere succesvolle loper een Centurionnummer krijgt ookal is het voor een tweede keer dat hij of zij deze prestatie levert. Dit is de enige Centurionvereniging die haar titels op deze wijze hanteert. Alle andere titels worden alleen bij de eerste maal dat men de 100 mijl binnen 24 uur volbrengt toegekend.

de logos van de Maleisische organisatie

In 2005 kwamen er weer 12 titels bij namens TsjechiŽ, Spanje, Wit-Rusland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, AustraliŽ, MaleisiŽ en BelgiŽ. De Malaysia Centurion Club heeft daarmee zeker het meest internationale deelnemersveld van alle Centurionverenigingen. Dit is ongetwijfeld te danken aan de ruime overheidssteun waarmee bekende buitenlandse wandelaars financieel in de gelegenheid worden gesteld in MaleisiŽ te komen lopen. Waar de eerste wedstrijden in de koelte van het Genting Highlands park werden gehouden, werd in augustus 2007 de wedstrijd in het centrum van Kuala Lumpur gehouden. Dat jaar haalden 5 lopers de 100 mijl, waarvan 3 uit MaleisiŽ. Bij de dames werden de Keniaanse dames eerste, derde en vierde. Het totaal aantal titels stond daarmee op 40 in 2007.
De wedstrijd in MaleisiŽ trekt over het algemeen een groot aantal deelnemers op de 24 uur en kent een uniek systeem van jurering: men kent geen diskwalificatie, maar wandelaars dienen als 'straf' een rondje extra te lopen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de straftijd bij de Nacht van Loon. Naast de 24 uurswedstrijd kent men ook de tweejaarlijkse Penang International 12 Hours.

Overige (snel)wandeltitels

Honderdman

Ingesteld door de Wandel Advies Commissie van de athletiekunie K.N.A.U., is de Honderdmantitel wellicht de meest illustere. Het wandelen van honderd kilometer binnen 11,5 uur is slechts voor weinigen weggelegd. Hoewel de eerste twee Honderdmannen hun prestatie in 1959 leverden, is de titel in 1960 ingesteld door de W.A.C. In eerste instantie stond de limiet op 100 kilometer binnen 12 uur, maar in de eerste jaren ging men wel heel rap door de speldjes heen. Daarom is vanaf 1963 de limiet aangescherpt tot 11,5 uur. De W.A.C. is inmiddels opgeheven, waarmee het beheer van de titel en speldjes momenteel ligt bij de R.W.V.
Honderdman speldje van de W.A.C.
Lijst van Honderdmannen (oktober 2008)

De enige gelegenheid om deze titel te behalen is tijdens ofwel het Wandelevenement in Weert, of het Wandelweekend in Schiedam. Het is niet noodzakelijk om op de 100 kilometer te starten: een tussentijd onder de 11,5 uur (voor de 100 kilometer) op de 100 mijl/24 uur is voldoende, al zijn er weinig deelnemers die na het behalen van de Honderdmantitel de volle 100 mijl nog proberen te volbrengen. Bij de wedstrijden in Weert en Schiedam start de 100 mijl om 12 uur zaterdagmiddag en de 100 kilometer om 18.00 uur zaterdagavond: een goede keuze (daglicht versus een lagere buitentemperatuur) is dan noodzakelijk voor een geslaagde Honderdmanpoging.

Kennedyvriend

De titel Kennedyvriend is voor sommige mensen een grote prestatie, voor anderen een mooie opstap naar de Centuriontitels. De Kennedyvriend titel is genummerd en gebaseerd op een prestatie die men tijdens een wedstrijd dient te leveren: niet te verwarren met de Kennedywalker titels waar 't aantal Kennedymarsen telt!

John F. Kennedy

Lijst van Kennedyvrienden (versie 2012)

Om de titel te krijgen dient men op een 80 kilometerwedstrijd in Schiedam of in Weert de 50 mijl/80 kilometer binnen 12 uur wandelend af te leggen (andere Kennedymarsen, en zelfs de Kennedymars Sittard, tellen niet). Ook een tussentijd onder de 12 uur op een langere afstand (100 kilometer of 100 mijl) telt niet voor deze titel. Het beheer van deze titel ligt bij de R.W.V. en de O.L.A.T.

Long Distance Walker

logo Long Distance Walker

Om het lopen van lange afstandswandeltochten te stimuleren, heeft de sectie Lange Afstand van de K.N.B.L.O.-wandelsportorganisatie Nederland enige jaren geleden de Long Distance Walkertitels in het leven geroepen. Door het lopen van 5 verschillende lange afstandstochten of -wedstrijden in Nederland (tochten die voorkomen op de lijst van de sectie Lange Afstand), behaalt men de eerste van 3 (genummerde) titels. De daarop volgende titels worden op dezelfde manier behaald: 5 afzonderlijke lange afstandstochten, waarbij tochten die men voor de vorige titel liep, nu wel weer op de stempelkaart voor mogen komen.

Long Distance Walker spelden

De drie opeenvolgende titels zijn:
Long Distance Walker trofee (75x)

Deze titels gaan vergezeld van een diploma en een genummerd Long Distance Walker speldje. De laatste jaren wordt ook een stand bijgehouden van mensen die inmiddels 50, 75 of zelfs 100 lange afstandstochten op hun stempelkaarten verzamelden. Hiervoor zijn door de sectie Lange Afstand ook mooie herinneringen en certificaten ingesteld.
Er zijn bij deze titel verder geen prestatienormen vastgesteld: alle officiŽle tochten langer dan 100 kilometer tellen mee en de maximale tijdsduur voor deze afstand wordt vastgesteld door de organiserende vereniging zelf. De titels worden beheerd door de Sectie Lange afstand van de K.N.B.L.O.-wandelsportorganisatie Nederland: op de site van deze sectie (zie de links) is een overzicht te vinden van de Long Distance Walkers.

Kennedywalker

Eenzelfde systeem als bij de Long Distance Walkertitel wordt ook gehanteerd voor Kennedymarsen. Door het lopen van 5 afzonderlijke Kennedymarsen behaalt men achtereenvolgens de bronzen, de zilveren ('Super') en de gouden ('Master') Kennedywalkermedaille. De medaille en titel zijn niet genummerd en ook hier zijn inmiddels speciale herinneringen voor wandelaars die bijvoorbeeld 50 of 100 Kennedymarsen volbrachten.

Kennedywalker medailles_Kennedywalker trofee (75x)

Er zijn bij deze titel verder geen prestatienormen vastgesteld: alle officiŽle Kennedymarsen tellen mee en de maximale tijdsduur voor deze afstand wordt vastgesteld door de organiserende vereniging zelf (deze is conform de definitie van een Kennedymars meestal 20 uur). De titels worden beheerd door de Sectie Lange afstand van de K.N.B.L.O.-wandelsportorganisatie Nederland: op de site van deze sectie (zie de links) is een overzicht te vinden van de Kennedywalkers.

I.M.L. titels

Een bekende serie titels, zonder prestatie-element weliswaar, zijn de I.M.L.-beloningen zoals European Walker, International Walker, Pan Pacific Walker etc. Deze beloningen zijn gebaseerd op het aantal tochten dat wordt gelopen bij organisaties aangesloten bij de International Marching League of Pan Pacific Marching League.

I.M.L.-wandeltitels

Bij de meeste evenementen is de te kiezen afstand minimaal 20 km per dag: slechts een enkele organisatie, zoals de Hearvejsmarch in Viborg, Denemarken of de Nijmeegse Vierdaagse, kent een verplichte afstand die men per dag dient te lopen.

Diversen

Verdere bekende stempelkaarten en systemen zijn natuurlijk het Wandelprestatiekruis, uitgegeven door de wandelbond K.N.B.L.O.-wandelsportorganisatie Nederland, de I.V.V. stempelkaarten en het (Gouden) Klavertje Vier, beheerd door de Belgische wandelbond Aktivia. Deze beloningen zijn veelal gebaseerd op een totaal aantal gelopen kilometers of tochten en in het geval van het Klavertje Vier, op het lopen van een serie van drie tochten waarvan de organisaties besloten samen de titel in te stellen. Er is geen prestatie-element bij deze beloningen aanwezig.


.